Ogólne warunki współpracy | Auto-Plast Produkt
English deutsch русский

Kategorie produktów

Katalog Produktów

 

E-faktury

Oferty pracy


Certyfikaty

Zobacz nasze certyfikaty

Nowości

Download

Materiały do pobrania

Kontakt - ogólny


 

Skontaktuj się z nami
Kliknij na mapkę

Filmy APP

SKLEP INTERNETOWY

VOC czyli LZO

Lotne Związki Organiczne 

Program lojalnościowy

Powiadamianie

Powiadamianie o promocjach i nowościach poprzez e-mail 

Ogłoszenie o przetargu

Zobacz ogłoszenie
Ściągnij plik PDF

Innowacyjna firma

Wejdź i zobacz

 
drukuj | Zmień rozmiar liter: A A A

Ogólne warunki współpracy

Informacje o firmie:
APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
PL 62-300 Września
tel.: +48 61 437 00 00, fax: +48 61 437 91 37
NIP: 789-16-81-180
VAT UE: PL 7891681180
SĄD REJONOWY W POZNANIU
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS: 0000 278348
Kapitał zakładowy: 3.050.000 zł
e-mail:
app@app.com.pl
http://www.app.com.plBiuro Obsługi Klienta:
62-300 Września, ul. Przemysłowa 10
tel. 061/ 437 00 19..20, fax 061/ 437 00 21
e-mail: bok@app.com.pl

Sposób składania zamówień:
zamówienia mogą być składane bezpośrednio u naszego przedstawiciela handlowego, telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej /moduł zamówień APP/
 

Sposób i termin dostawy:
zamówiony towar dostarczany jest do odbiorcy za pośrednictwem firmy spedycyjnej SCHENKER w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zamówienia, na koszt dostawcy - przy zamówieniu powyżej 300 zł netto.
 

 Sposób i termin płatności:
sprzedaż z odroczonym terminem płatności możliwa jest po uprzednim przekazaniu do naszej firmy następujących dokumentów: wpis do ewidencji działalności gosp. / wypis z KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON.

termin płatności, wcześniej uzgodniony z przedstawicielem handlowym, określony jest na fakturze

w przypadku nieuregulowania płatności w określonym terminie zostanie wstrzymana dalsza sprzedaż towarów oraz skierowany wniosek do rejestru dłużników. Zastrzegamy sobie także prawo do naliczenia ustawowych odsetek za nieterminowe płatności

konto bankowe: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Nr: 07 1030 1247 0000 0000 8942 8009
 

 Reklamacje:

-związane z dostawą towaru
podstawą złożenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki jest sporządzony przez przewoźnika "SCHENKER" protokół szkodowy przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń pozbawia odbiorcę możliwości reklamacji przed odbiorem przesyłki od przewoźnika odbiorca zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w szczególności czy zgadza się ilość opakowań, czy opakowania nie są uszkodzone itp. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przed wydaniem przesyłki, przewoźnik sporządza protokół szkodowy i z tym protokołem przekazuje przesyłkę odbiorcy

-związane z ilością / jakością zakupionego towaru
w sytuacji braku towaru w oryginalnie zapakowanych kartonach należy w ciągu 3 dni zgłosić reklamację do naszej firmy w przypadku reklamacji dotyczących jakości towaru należy przesłać do naszej firmy e-mailem (
bok@app.com.pl,) lub faxem 061 / 437 00 21 wypełniony protokół reklamacyjny oraz załącznik:

- protokół reklamacyjny APP

Zasady przyjmowania odpadów opakowaniowych po preparatach niebezpiecznych dla środowiska:
Zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych firma APP Sp. z o.o. przyjmuje odpady opakowaniowe po preparatach niebezpiecznych dla środowiska - określone w w/w Ustawie - na zasadach i warunkach określonych poniżej:

1. Odpady przyjmowane będą w siedzibie i godzinach pracy sprzedawcy.

2. Dostarczone mogą być tylko odpady opakowaniowe po produktach sprzedawanych przez firmę APP Sp. z o.o. Lista artykułów, dla których przyjmowane są odpady opakowaniowe znajduje się w zał. nr 2. Odpady opakowaniowe po innych artykułach nie będą przyjmowane.

3. Wraz z odpadami do sprzedawcy należy przekazać również:

a. kserokopię faktury dokumentującą zakup produktów od firmy APP Sp. z o.o.
b. wypełnioną Kartę Przekazania Odpadu, której wzór znajduje się w zał. nr 1.


4. Każdorazowe przekazanie odpadu będzie potwierdzone na Karcie Przekazania Odpadu. Jeden egzemplarz karty pozostaje u przekazującego odpad, drugi u przyjmującego odpad.

5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: tel 061/437 00 00.